Säg hej!

Kontaktuppgifter

Villkor

Allmänna villkor

Genom att kunden registrerar sig för en utbildning (workshop, föreläsning, kurs eller event) bekräftar kunden att hen läst, förstått och accepterat Villkoren samt att hen har tagit del av Grebbans personuppgiftspolicy.

Nedanstående allmänna villkor gäller för kundens anmälan till och deltagande i en kurs, utbildning, workshop, föreläsning, kurs eller event hos Grebban.

Anmälan / Bokning

Vid registrering väljer kund vilken av Grebbans utbildningar som kunden ska delta vid. Anmälan är bindande. I samband med anmälan framgår det om utbildningen sker på anvisad plats eller digitalt. På Grebbans hemsida finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, kursledare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m.m. Grebban förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor

Kursavgiften anges i anslutning till anmälan och bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas per faktura.

Arrangören har rätt att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar. Alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas inte. Om Grebban tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Avbokning och överlåtelse

Bokning av kurs är bindande. Avbokning går att göra kostnadsfritt fram till 30 dagar före kursstart. Om kund får förhinder efter detta datum kan kund överlåta sin plats till en kollega utan extra kostnad. Vid överlåtelse av kursplats skall även denne bekräfta att hen har läst, förstått och godtagit villkoren och tagit del av Grebbans Vid överlåtelse. Kund kan också välja att ha bokningen innestående till ett senare kurstillfälle. Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt till Grebban. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från Grebban.